Bezpieczeństwo, ratownictwo i inwestycje drogowe

Wyniki działań policji oraz zmiany w planach ratownictwa medycznego i inwestycji drogowych – to tematy przedstawione na spotkaniu Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego z samorządowcami nowej kadencji z regionu radomskiego.

 


Możemy być dumni z mazowieckiej policji. Od trzech lat poprawia się bezpieczeństwo na drogach, zmniejszyła się zwłaszcza liczba ofiar śmiertelnych – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. W minionym roku w regionie radomskim zanotowano mniej wypadków drogowych – 1 007 (w 2009 r. – 1 125). Zginęło w nich 116 osób – o 41 mniej, niż w roku 2009. Liczba wszczętych postępowań o charakterze kryminalnym zmalała z 11 934 w 2009 r. do 11 016 w 2010 r. Wskaźnik ich wykrywalności wzrósł do 59,5%. Zapobieganiu przestępczości służyły liczne kampanie społeczne, przeprowadzone w 2010 r., m.in.: „Niebieski tydzień” (organizowanie punktów poradnictwa wiktymologicznego), „Biała wstążka” (w zakresie zapobiegania przemocy wobec kobiet), „Stop włamaniom”.

W 2011 r. policja skupi się na dalszym ograniczaniu przestępczości, w szczególności kradzieży, włamań oraz zwiększeniu ich wykrywalności. Priorytetem będzie też przyspieszenie reakcji na zgłoszenia. Wspierane będą również m.in. przedsięwzięcia mające zapobiegać przestępczości nieletnich oraz podnoszące bezpieczeństwo ludzi starszych.

Samorządy mogą uzyskać również rządowe dotacje na lokalne projekty poprawiające bezpieczeństwo w ramach programu „Razem Bezpieczniej” - nawet do kilkuset tysięcy złotych. Zachęcam samorządy do składania większej liczby wniosków - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu strażaków, wspomaganych przez inne służby i mieszkańców udało się znacznie ograniczyć straty spowodowane przez powódź – powiedział Gustaw Mikołajczyk, Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej PSP.

W 2010 r. na terenie subregionu radomskiego odnotowano o 1070 mniej pożarów, niż w roku 2009. Wzrosła natomiast ilość pozostałych interwencji, które stanowiły aż 69% wszystkich działań. Nastąpił nieznaczny wzrost – o 21 - ilości alarmów fałszywych. W ubiegłym roku jedną z największych inwestycji w regionie było przekazanie samochodów ratownictwa wysokościowego komendom powiatowym w: Zwoleniu, Grójcu, Radomiu, Szydłowcu i Przysusze.

Od lipca 2011 r. zacznie obowiązywać nowy plan ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim, mający na celu skrócenie czasu dojazdu karetek, zwiększenie profesjonalizacji dyspozytorów oraz wzmocnienie i unowocześnienie podmiotów świadczących usługi ratownicze. Najistotniejszą zmianą jest utworzenie dwóch rejonów operacyjnych w regionie radomskim – rejonu nr 4 (z miejscami wyczekiwania w: Grójcu, Warce, Nowym Mieście nad Pilicą, Mogielnicy, Białobrzegach, Piasecznie, Górze Kalwarii, Mrokowie, Tarczynie oraz rejonu nr 9 ( Radom Centrum, Radom Józefów, Radom Potkanów, Jedlińsk, Zakrzew, Pionki, Jedlnia Lotnisko, Iłża, Skaryszew, Szydłowiec, Wierzbica, Chlewiska, Kozienice, Magnuszew, Lipsko, Zwoleń, Przysucha). Jeden punkt odbioru zgłoszeń w rejonie dysponować będzie znacznie większą liczbą zespołów ratownictwa medycznego, niż do tej pory. W Radomiu planowane jest też utworzenie w tym roku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Prelegenci dziękowali za zaangażowanie finansowe samorządów w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wspieranie ochotniczych straży pożarnych, ratownictwa medycznego czy powoływanie straży gminnych i miejskich wspomagających policję.

W województwie budowanych jest obecnie 65 km autostrad, 51 km dróg ekspresowych oraz 22 km obwodnic. Istnieją realne szanse na rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku odcinka drogi krajowej S-7 Radom (Jedlińsk) – granica województwa. Inwestycja ta znajduje się w załączniku 1a Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 i jest uważana za jeden z priorytetów. Ich finansowanie będzie się odbywało ze środków zaoszczędzonych na skutek rozstrzygnięć przetargów oraz rozliczeń i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku.

Trwają również zaawansowane prace nad kompletowaniem przez GDDKiA dokumentacji na budowę obwodnicy Radomia. Do połowy lutego br. spodziewane jest wydanie uzgodnienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co umożliwiłoby wojewodzie podpisanie jeszcze wiosną zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Według Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 w regionie radomskim po roku 2013 przewiduje się m.in. realizację drogi S12 na odcinku granica województwa – Radom – Puławy oraz obwodnicę Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9.

Pojawiła się również szansa na modernizację kolejowej „8”. PLK dostały zgodę na podpisanie umowy z wykonawcą projektu. Udzielona przez Ministra Finansów zgoda dotyczy odcinka Czachówek – Radom. Ma on powstać do 2015 r. Inwestor – Polskie Linie Kolejowe – już w tym roku przystąpi do budowy fragmentu Warszawa – Czachówek. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, powołał w urzędzie specjalną grupę do współpracy z PLK.


 

Spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, udział wzięli: Gustaw Mikołajczyk -Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej PSP, Ryszard Szkotnicki - Mazowiecki Wojewódzki Komendant Policji, Michał Borkowski - Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Stanisław Dmuchowski - Zastępca Dyrektora GDDKiA Oddział w Warszawie. Z naszego powiatu, w spotkaniu uczestniczyli: starosta szydłowiecki  Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski,  a także przedstawiciele wszystkich gmin.

źródło: www.mazowsze.uw.gov.pl

Opublikowano: 02 lutego 2011 08:52

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 537

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.