Alternatywne źródło energii w Łaziskach

W Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach trwają prace nad montażem systemu solarnego.

 

Już od 1 czerwca 2011r.  w DPSie nastąpi redukcja kosztów ponoszonych na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Redukcja kosztów nastąpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych źródeł energii opartego na zespole kolektorów słonecznych.
    Inwestycja jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 172 288,88 oraz ze środków Powiatu Szydłowieckiego.
    Zaprojektowany system solarny będzie zasilany przez baterię 48 kolektorów słonecznych, które już są zamontowane na budynku DPSu.
    Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach znajduje się na terenie Gminy Orońsko,  w powiecie szydłowieckim. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie przebywa tu 90 pacjentów. Dotychczasowym źródłem energii jest kotłownia gazowa, a montowana instalacja solarna będzie współpracować z istniejącą technologią przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Opublikowano: 12 maja 2011 08:50

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 572

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.