Inwestycje drogowe w powiecie

Dwa odcinki wyremontowanych dróg powiatowych odebrano w czwartek 30 czerwca 2011 r. Prace prowadzone były na drogach powiatowych w gminach Mirów i Orońsko.

 

Na drodze powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów na odcinku Bieszków Dolny – Rogów położono 700 metrów nowej nawierzchni oraz wykonano umocnienie poboczy i renowację rowów bocznych. Środki, które zostały przeznaczone na ten cel pochodziły w całości z budżetu Powiatu Szydłowieckiego. Koszt inwestycji wyniósł 290 tysięcy złotych.

W skład komisji odbiorczej, której przewodniczył Wicestarosta Roman Woźniak weszli ponadto: Marek Ruszczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu i Ryszard Krzemiński z Wydziału Budownictwa i Architektury. Odbiór drogi odbył się przy współudziale Inspektora Nadzoru Jerzego Fereta, Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu  Marka Sokołowskiego,  radnego Rady Powiatu Jarosława Basiaka oraz reprezentanta wykonawcy przebudowy drogi.

Z kolei na odcinku w miejscowości Orońsko remontowanej drogi powiatowej nr 3562W Orońsko – Mniszek wykonano nową nawierzchnię, umocniono pobocza i dokonano renowacji rowów bocznych na długości 1350 metrów. Koszt prac to 397 tysięcy złotych. Z budżetu gminy Orońsko pochodziło 150 tysięcy złotych, pozostała suma – z budżetu Powiatu Szydłowieckiego. Wymieniona wyżej komisja odbioru w trzyosobowym składzie dokonała przyjęcia drogi przy współudziale Inspektora Nadzoru Macieja Stefańskiego, pracownika UG w Orońsku Mariana Fajdka, radnego Rady Powiatu w Szydłowcu Marka Figarskiego i reprezentanta wykonawcy.

Wykonawcą obydwu  robót była firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. z Wąchocka.


Opublikowano: 01 lipca 2011 08:48

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 474

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.