rzy umowy na przebudowę dróg powiatowych podpisane

W dniu 4 lipca 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu złożono podpisy pod trzema umowami na przebudowę dróg powiatowych w gminach Chlewiska i Szydłowiec.

 

Ze strony Zamawiającego umowy podpisali Starosta Szydłowiecki, Włodzimierz Górlicki i Wicestarosta, Roman Woźniak przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Doroty Jakubczyk. Ze strony Wykonawcy wyłonionego  w przetargu nieograniczonym – Lidia Pytel – Kierownik Grupy Budów firmy STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.
    Kolejne ważne dla Powiatu Szydłowieckiego inwestycje drogowe obejmują:
    1.    Przebudowę drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec – Antoniów na odcinku Huta-Antoniów. Wartość inwestycji wynosi: 255 600 zł, z czego 58 000 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
    2.    Przebudowę  drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska – Aleksandrów na odcinku w miejscowości Chlewiska. Inwestycja Współfinansowana jest ze środków budżetu Gminy Chlewiska (100 000 zł). Całkowita wartość prac wynosi: 181 404 zł.
    3.    Przebudowę drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie – Omięcin – Koryciska na odcinku Omięcin-Koryciska. Zadanie kosztować będzie 183 199 zł i w całości zostanie pokryte z własnych środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
    Tereny budów zostały przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umów. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2011 roku.

Opublikowano: 07 lipca 2011 08:47

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 506

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.