Druga w powiecie

We wtorek 19 lipca dokonano odbioru przebudowanej drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica – Pogroszyn – Chustki.

 

 To druga inwestycja zrealizowana przez Powiat Szydłowiecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ubiegłym roku przebudowano trzy docinki drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa o łącznej długości 4 km.
    W ramach bieżącej inwestycji drogowej w miejscowości Chustki na odcinku o długości ponad 1200 metrów od skrzyżowania z trasą E-77 do końca wsi wykonano nową nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza, zbudowano chodniki z kostki, zjazdy indywidualne do posesji oraz zatokę autobusową. Ponadto zbudowano ściek, przelew pochodnikowy i wpusty uliczne, ustawiono barierę energochłonną oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
    Wykonawcą robót była firma INTERBUD z Radomia. Wartość projektu wyniosła 1 092 707, 45 zł. Prawie połowę kosztów pokryje Budżet Państwa, reszta – niemal 450 000 zł pochodzi z budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz 100 000 zł  z budżetu Gminy Szydłowiec.

Opublikowano: 21 lipca 2011 08:46

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 500

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.