Kolejne drogi wyremontowane przez powiat szydłowiecki

W czwartek 15 września br. odbył się odbiór  wyremontowanych  dróg powiatowych na dwóch odcinkach.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec – Antoniów na odcinku Huta – Antoniów objęła odcinek o długości 700 mb za kwotę 255 600 zł, z czego 58 000 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Na drodze powiatowej nr 4020W Zaborowie – Omięcin na odcinku Omięcin – Koryciska wykonano remont na długości  400 mb za kwotę 183 199 zł. Koszt inwestycji został w całości  pokryty z środków własnych budżetu Powiatu Szydłowieckiego. Wykonawcą powyższych robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Opublikowano: 16 września 2011 08:45

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 508

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.