Przebudowana ulica Metalowa

Oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Metalową  w Szydłowcu, znajdującą się w ciągudrogi powiatowej nr 4022W Szydłowiec – Łaziska.

 


Przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Kościuszki do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu  o długości 190 m uwzględniła m.in. remont nawierzchni asfaltowej, budowę zatoki postojowej,  remont chodnika z krawężnikami oraz odtworzenie poboczy. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Sp. J. z siedzibą w Radomiu.  Wartość zadania wyniosła  135 637,78 zł.

Opublikowano: 24 października 2011 08:44

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 426

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.