Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul. Staszica 4. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej

Powiat Szydłowiecki w październiku 2011 roku zakończył inwestycję pn:„Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul. Staszica 4. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej”
    Na realizację zadania powiat uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparcie w wysokości 733 236,47. 
    W ramach zadania przeprowadzona została termomodernizacja w/w obiektów wraz z elewacją z tynku mineralnego, wykonanie docieplenia dachu wełną mineralną, wykonanie pokrycia dachu, instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty towarzyszące. 
    Całość inwestycji to 957 757,58zł brutto. 
    Odbioru zakończonej inwestycji dokonali: w imieniu Wykonawcy - Leopold Czarnecki właściciel Zakładu Usług Budowlanych Polibud z Wierzbicy oraz  ze strony Zamawiającego: Wicestarosta Powiatu Roman Woźniak wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego Magdaleną Kisiel i Ryszardem Krzemińskim, Andrzej Piotrowski Dyrektor SP ZZOZ w Szydłowcu z przedstawicielem Cezarym Sierawskim oraz Radni Powiatu Barbara Majewska i Artur Ludew.

Opublikowano: 02 listopada 2011 08:43

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 487

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.