Realizowana przez Powiat Szydłowiecki Rozbudowa Rejonowej Przychodni Zdrowia w Szydłowcu zakończona.

W dniu 11 kwietnia  br. rozpoczęto cykl odbiorów technicznych nowowybudowanych obiektów służby zdrowia  przy ul. Staszica 4 w Szydłowcu.

 

Komisja w składzie: Wicestarosta Roman Woźniak, Cezary Sierawski, Magdalena Kisieloraz Ryszard Krzemiński przy udziale: wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jana Guli i Adama Wlazło oraz radnych Rady Powiatu - Moniki Stanik /czł.Zarządu/, Artura Ludwai Andrzeja Brachy, a także Skarbnika Doroty Jakubczyk  i  Sekretarza KrzysztofaBernatka oraz wykonawcy, projektanta  i inspektorów nadzoru - dokładnie sprawdziła i dokonała odbioru 5120 m3 nowego budynku, z którego już wkrótce będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu szydłowieckiego.

W uzupełnieniu do usług medycznych świadczonych przy ul. Wschodniej, w nowym  obiekcie skoncentrowana będzie podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna,państwowe ratownictwo medyczne oraz jako odrębny zakres świadczeń - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska świadczona codziennie od godziny 18 do 8 rano dnia następnego oraz  w soboty, niedziele i w dni świąteczne.

Koszt inwestycji realizowanej przez trzy kolejne lata wyniósł 4.028 724,69zł.

Przed nami jeszcze inne odbiory branżowe, które pozwolą na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ze względu na długo utrzymującą się zimową aurę został przesunięty termin odbioru placu przed budynkiem. Zakończenie procedur i uroczyste otwarcie obiektu planowane jest na przełom maja i czerwca br.

Opublikowano: 12 kwietnia 2014 08:38

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 511

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.