Kompleks obiektów służby zdrowia przy ulicy Staszica 4 w Szydłowcu już służy pacjentom.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, na zaproszenie Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, 18 lipca br. wzięli udział w otwarciu nowego budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu.

 

 

Symbolicznego aktu otwarcia wielofunkcyjnego budynku służby zdrowia przy ul. Staszica 4  w Szydłowcu dokonali goście honorowi w osobach: Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz,  Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Leszka Ruszczyka wspólnie z dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - delegatury w Radomiu Andrzejem Cieślikiem oraz Starostą Szydłowieckim Włodzimierzem Górlickim i Przewodniczącym Rady Powiatu w Szydłowcu Markiem Sokołowskim.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Piotr Kowalski, radni Rady Powiatu w Szydłowcu III i IV kadencji, Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Wójt Gminy Orońsko Zdzisław Bredłowski, szefowie służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego, przedstawiciele samorządów gminnych oraz mieszkańcy.

Uczennice ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu - certyfikowane ratowniczki przedmedyczne organizacji First Aid Certification Centre of London, zaprezentowały gościom umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Uroczystość zwieńczyły podziękowania, które złożył Starosta Włodzimierz Górlicki, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i dyrektor SPZZOZ Andrzej Piotrowski wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności radnym Rady Powiatu, Marszałek Sejmu Ewie Kopacz i Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego Leszkowi Ruszczykowi. 

Inicjatywa rozbudowy i remontu obiektów SPZZOZ w Szydłowcu została podjęta przez Radę Powiatu w Szydłowcu w 2010 roku.

- Uzasadnieniem dla tej inwestycji była konieczność zwiększenia jakości i dostępności usług medycznych - zaznacza starosta Włodzimierz Górlicki.

Powiat Szydłowiecki w ciągu trzech lat, przeznaczył na rozbudowę Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica 4 w Szydłowcu środki w wysokości ponad 4 mln zł.
    
Dzięki przychylności, odwadze i konsekwencji w działaniu radnych Rady Powiatu III i IV kadencji, dziś, każdy potrzebujący pomocy medycznej może skorzystać z usług poradni: gruźlicy i chorób płuc, kardiologicznej, urologicznej i neurologicznej (wejście E). Tu działa także nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska, świadczona codziennie od godziny 18 do 8 rano oraz całodobowo w weekendy, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

W nowym obiekcie swoją siedzibę ma transport medyczny (wejście D) i państwowe ratownictwo medyczne (tzw. pogotowie ratunkowe przeniesione z ulicy Kolejowej w Szydłowcu).

Równocześnie z rozbudową Przychodni Rejonowej dodatkowo został wykonany remont i adaptacja istniejącej części budynku oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych. Docieplenie i malowanie elewacji, modernizacja wnętrz, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzono również w pozostałych obiektach SPZZOZ tj. przy ul. Wschodniej w Szydłowcu oraz w ośrodkach zdrowia w Wysokiej i w Majdowie. Powyższy zakres prac zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PFRON w wysokości ok. 1 mln zł.

W wyremontowanej części budynku przy ul. Staszica znajdują się poradnie: medycyny pracy, dermatologiczna, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz ginekologiczno-położnicza  (przeniesione z budynku przy ul. Kościuszki 170).

W ocenie starosty Włodzimierza Górlickiego, przytoczone działania zwiększają poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu szydłowieckiego.

- Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, kompleks łączy w sobie funkcjonalność, komfort pobytu pacjenta oraz estetykę. Koncentracja usług medycznych w bliskości centrum miasta jest dodatkowym argumentem potwierdzającym słuszność i zasadność podjętych przez radnych Rady Powiatu decyzji odnośnie rozbudowy Przychodni Rejonowej w Szydłowcu - podsumowuje starosta Włodzimierz Górlicki. 

 

Opublikowano: 19 lipca 2013 08:37

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 603

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.