Nowy plac apelowy w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

W związku z zakończeniem prac remontowych w ZS im. KOP przestrzeń pomiędzy szkołą a parkingiem zyskała nowy układ. Obok urządzonego placu apelowego zlokalizowano pomnik poświęcony żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza.

 

Na podstawie, którą stanowi naturalny granitowy kamień narzutowy umiejscowiono orła i tablicę z napisem: „Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza. Obrońcom polskich granic 1924-1939” autorstwa Jarosława Pajka. Pod pomnikiem złożono ziemie z pól bitewnych oraz mogił żołnierzy KOP m in.  z Katynia, Miednoje, Góry Strękowej, Szydłowca, Tynne, Wilna, Zadnieszówki, Ołtarzewa, Osowa k/ Wytyczna, Bykowni, Pilaszkowa, Kampinosu, Warszawy, Brańszczyka, Giby, Lasek, Wytyczna, Berżniki, Charkowa, Nowogrodu, Kocka, Karczewa, Węgierskiej Górki, Wójcinia, Trzcinicy.

Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Powiatu Szydłowieckiego. Wykonawcą robót budowalnych był Zakład Usług Budowlanych „LIS – TEL” Zbigniew Lisak z Szydłowca.

 

PR.

Opublikowano: 29 sierpnia 2014 23:41

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 472

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.