Drogowe inwestycje

W dwóch gminach Powiatu Szydłowieckiego przebudowana została droga powiatowa oraz wybudowany został chodnik .

 

W gminie Mirów przebudowano odcinek drogi Zbijów Mały- Zbijów Duży- za kwotę 115 767,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Drogmas Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński Skarżysko- Kamienna. Zakres prac obejmował: roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. Odbioru dokonała komisja w składzie: Roman Wożniak Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego, Jarosław Basiak Radny Rady Powiatu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz Zarządu Dróg Powiatowych przy udziale wykonawcy i Inspektor nadzoru.


W gminie Jastrząb w miejscowości Gąsawy Rządowe wybudowano chodnik za kwotę 256 121,00zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno- Handlowe GRES Szydłowiec. Odbioru dokonała komisja w składzie: Roman Wożniak Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego, Andrzej Bracha Radny Rady Powiatu, sołtys wsi Gąsawy Rządowe Mieczysław Kowalik, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz Zarządu Dróg Powiatowych przy udziale wykonawcy i Inspektor nadzoru.

 

PR.

Opublikowano: 01 września 2014 23:40

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 500

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.