MOST W ZABOROWIU

Na drodze powiatowej Łaziska – Zaborowie – Zastronie w miejscowości Zaborowie, powstał nowy most. Rzekę Szabasówkę można przekroczyć nowym betonowym mostem.

 

Poprzedni, drewniany most na skutek długoletniej eksploatacji, ulegał ciągłej degradacji, dlatego Powiat Szydłowiecki podjął decyzję o przeprowadzeniu inwestycji.


W środę 12 listopada odbioru mostu dokonała komisja w składzie: Roman Woźniak, Wicestarosta, Marek Ruszczyk, Dyrektor ZDP oraz pracownicy starostwa przy udziale wykonawcy oraz inspektora nadzoru.


Zadanie wykonała firma BUDO – MOST wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, a koszt inwestycji, niezbędnej dla poprawy bezpieczeństwa, wyniósł 706 676,33 zł, w tym dotacja z rezerwy budżetu państwa w kwocie 273 300,00 zł uzyskana z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

PR.

Opublikowano: 08 listopada 2014 23:37

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 637

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.