Przebudowa drogi powiatowej w Gąsawach Rządowych i Bieszkowie Dolnym Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej w Gąsawach Rządowych i Bieszkowie Dolnym.

W obu miejscowościach przebudowywana jest droga powiatowa nr 4015W Szydłowiec – Mirów – granica województwa na odcinku o długości ponad 2 000 m.
Powstają nowe chodniki z kostki betonowej, zjazdy, zatoki postojowe, modernizowane są rowy, przebudowywana zostaje nawierzchnia drogi na odcinku o długości 800m.
Prace wykonuje firma Budromost - Starachowice wyłoniona w drodze przetargu.
Inwestycja jest prowadzona w ramach zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i Rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów – gr. Województwa w m: Gasawy Rządowe i m. Bieszków Dolny – Etap II” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
To kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Szydłowiecki dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Całkowity koszt przebudowy to ponad 1 mln 200 tyś zł, z czego wkład własny Powiatu Szydłowieckiego stanowi ponad 500 tyś zł. W kosztach partycypuje też Gmina Mirów (80 tyś. zł).


PR.

Opublikowano: 06 sierpnia 2015 23:35

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 639

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.