PRZEBUDOWANA KOLEJNA DROGA POWIATOWA

Przedstawiciele władz gmin

Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej w  Gąsawach Rządowych i Bieszkowie Dolnym.

Odbioru końcowego inwestycji dokonała komisja pod przewodnictwem Wicestarosty Romana Woźniaka, przy udziale Przewodniczącej Rady Powiatu Anity Gołosz, Wiceprzewodniczącej Janiny Bodo oraz Radnych: Cezarego Sierawskiego i Krzysztofa Parszewskiego. Obecny był również Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek.


W obu miejscowościach ( Gąsawy Rządowe i Bieszków Dolny) przebudowano drogę powiatową nr 4015W Szydłowiec – Mirów – granica województwa na odcinku o długości ponad 2 000 m.
Powstały nowe chodniki z kostki betonowej, zjazdy, zatoki postojowe, zmodernizowano rowy, przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku o długości 800m.


Inwestycja powstała w ramach zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i Rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów – gr. Województwa w m: Gasawy Rządowe i m. Bieszków Dolny – Etap II” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.


To kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Szydłowiecki dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Całkowity koszt przebudowy to ponad 1 mln 200 tyś zł, z czego wkład własny Powiatu Szydłowieckiego stanowi ponad 500 tyś zł. W kosztach partycypuje też Gmina Mirów (80 tyś. zł).
Prace wykonała firma Budromost - Starachowice wyłoniona w drodze przetargu.

Opublikowano: 06 listopada 2015 08:49

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 818

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.