RELIKWIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI TRAFIĄ DO SZYDŁOWIECKIEJ FARY

Tegoroczne spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska było okazją do przekazania przez ks. biskupa Henryka Tomasika na ręce Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Pozyskane z diecezji białostockiej, dzięki wsparciu Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ ”Solidarność” Zdzisława Maszkiewicza, relikwie błogosławionego męczennika i patrona „Solidarności”, zostaną przekazane przez starostę księdzu kanonikowi Adamowi Radzimińskiemu, proboszczowi parafii św. Zygmunta w Szydłowcu.

 

r3.jpg

r2.jpg

 

Opublikowano: 20 grudnia 2017 14:48

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 669

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.