Powiat Szydłowiecki zdobył ponad 2 miliony złotych na przebudowę drogi

ZDJĘCIE DROGI kRZCIĘCIN - SZYDŁOWIEC

Powiat Szydłowiecki podpisał umowę z Województwem Mazowieckim  na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin- Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41.

9 lutego br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu nastąpiło uroczyste podpisanie umów przedstawicieli powiatów, które otrzymały dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - -gospodarczego regionu”.

img_1722.jpg

 

Umowę w imieniu Powiatu Szydłowieckiego podpisali starosta Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Adam Włoskiewicz oraz skarbnik Dorota Jakubczyk. Całkowita wartość projektu wynosi 3 408 010,28 zł, a kwota dofinansowania wynosi 2 044 806,00 zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, dostępności, ale także popularyzacji turystyki pieszej i rowerowej na przedmiotowym odcinku drogi zostaną wykonane m.in. roboty takie jak: przebudowa jezdni, budowa ciągu pieszo- rowerowego, przebudowa zjazdów indywidualnych, przebudowa istniejących chodników, remont przepustu drogowego oraz budowa zatoki postojowej przyległej do jezdni.

PR.

logotyp_mazowsza_.jpg

 

zdjęcie asfaltu z napisem: w ramach planowanej inwestycji oprócz nawierzchni zostaną wykonane roboty:

 

zdjęcie drogi z napisem: - poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m oraz jej wzmocnienie warstwami z betonu asfaltowego na długości 1968,41m -wykonanie ścieku przy krawędzi jezdni z bloczków betonowych szerokości 0,20m

 

zdjęcie z napisem: - budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 2,50 m  -wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m umocnionych kruszywem

 zdjęcie drogi z napisem: budowa zatoki postojowej  o szerokości 2,50 m , długości 20,0m  o nawierzchni z betonu asfaltowego

 zdjęcie drogi z napisem: -wykonanie przepustów pod zjazdami indywidualnymi -odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i umocnionymi wylotami przykanalików do rowu przydrożnego

 zdjęcie drogi z napisem: -oznakowanie pionowe , w tym fotowoltaiczne oświetlenie przejścia dla pieszych -oznakowanie poziome

Opublikowano: 12 lutego 2018 12:51

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 824

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.