Powiat Szydłowiecki podpisał umowę pożyczki z WFOŚiGW

LOGOTYP WFOŚIGW

W dniu 30 listopada 2016 r. Powiat Szydłowiecki podpisał umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowch w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78".

Pożyczka w kwocie 106121,54 zł zostanie przeznaczona na ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Zgodnie z zawartą umową inwestycja zostania zakończona do dnia 15 grudnia 2016r.

Opublikowano: 01 grudnia 2016 11:27

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 365

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.