Geoportal Powiatu Szydłowieckiego

Geodeta Powiatowy Tadeusz Szewczak jest źródłem wiedzy i wparciem personalnym systemu Geoportal

 

Ostatnie lata charakteryzują się gwałtownym rozwojem informatyki i Internetu. Usługi świadczone przez Internet oferują m.in. banki i handel. W sprawach dotyczących geodezji działają Geoportale stanowiące element składowy koncepcji budowy elektronicznej administracji. Geoportal spełnia także europejskie wymogi budowy e-Government (stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej) oraz jest wyrazem najnowszych dążeń Polski w dziedzinie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

 

Historia Geoportalu krajowego sięga roku 2005, kiedy Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL Wówczas to dostępna stała się aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Nie było to rozwiązanie typu on-line. Bieżący dostęp do danych typu on-line stworzyły Geoportale lokalne w tym przede wszystkim Geoportale powiatowe.

Również w naszym powiecie w styczniu 2017 r. w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i  Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, uruchomiony został działający w systemie teleinformatycznym Geoportal Powiatu Szydłowieckiego, dostępny na stronie http://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl , który działa w dwóch trybach: publicznym i w trybie chronionym - informuje Geodeta Powiatowy Tadeusz Szewczak.

W trybie publicznym jest to usługa wyszukania i przeglądania on-line zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Szydłowieckiego w zakresie ewidencji gruntów i budynków z obszaru całego powiatu.

Na potrzeby administracji publicznej (głównie gmin) oraz wykonawców prac geodezyjnych i komorników, Geoportal działa w trybie niepublicznym w tzw. trybie chronionym z uwagi na to, że niejednokrotnie udostępniane są dane osobowe lub udostępniane są dane odpłatnie. Tryb chroniony działa w połączeniu szyfrowanym zapewniającym bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. W połączeniu szyfrowanym dokonywane jest zarówno logowanie jak również wyświetlanie strony oraz wymiana danych we wszystkich usługach. Dzięki logowaniu istnieje możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom w określonych zakresach tematycznych i obszarowych. System rejestruje każde wykonanie. Dla danych publicznych jest to wyłącznie informacja o połączniu i czasie jego trwania. Dla danych osobowych odnotowywane są dodatkowe informacje. 

 

Korzyści z wdrożenia Geoportalu Powiatu Szydłowieckiego:

  • Odpada konieczność wyszukiwania działki na ekranie komputera przy oczekującym interesancie dlatego, że tę operację każdy może teraz wykonać w domu i na odpowiednich wnioskach czy pismach posługiwać się prawidłowymi danym;
  • Każdy może mieć aktualną informację o danych ewidencyjnych dotyczących: działki, budynku, użytku gruntowego - z wyłączeniem danych osobowych;
  • Gminy oraz Wojewoda Mazowiecki uzyskali dostęp do aktualnej części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków w trybie chronionym;
  • Wykonawcy prac geodezyjnych oraz komornicy mogą być obsłużeni bez konieczności zjawiania się w urzędzie.

 

Największe korzyści z wdrożonego Geoportalu wynoszą wykonawcy prac geodezyjnych, którzy przez Internet nie tylko mogą zgłaszać prace geodezyjne, ale mogą również w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej i po uzyskaniu odpowiedniej licencji pobierać dane z baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zeskanowane materiały zasobu i dokonywać płatności za udostępnione materiały. Docelowo jeżeli wynik swojej pracy wykonawcy skompletują w formie elektronicznego operatu technicznego wówczas „bywanie” w urzędzie stanie się rzadkością.  

 

al.

Opublikowano: 21 listopada 2017 21:01

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 19559

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.