Remont Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach

remontowane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych

W Łaziskach, w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta trwa remont, na który Powiat Szydłowiecki w tym roku uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Remont polega m.in. na poszerzeniu części otworów drzwiowych i wymianie drzwi (dostosowanie ich do wymogów dla osób niepełnosprawnych), wymianie posadzek w ciągach komunikacyjnych wewnętrznych niezbędnych do poruszania się osób niepełnosprawnych, wymianie istniejącej wykładziny TARKET na płytki  GRES, wykonaniu nowej warstwy konstrukcyjnej na ciągach pieszych, remoncie podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie wymienione prace są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, której mieszkańcami są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkoników, o kulach i  laskach.

Zakończenie prac zostało przewidziane na listopad 2017r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku, dlatego tak ważny jest przeprowadzany remont, po którym placówka stanie się przyjaźniejsza i bardziej dostępna.

Wykonawcą robót jest INSTAL – BUD z Potworowa, firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót wynosi 484 063, 77 zł z czego 50% dofinansuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

 

PR.

Opublikowano: 02 października 2017 14:05

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 731

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.