Nową drogą w Bieszkowie

nowo wyremontowana droga

 W czerwcu oddano kolejną drogę do użytku. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. na odcinku w m.Bieszków Dolny” to zadanie wykonane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Drogę przy udziale Przewodniczącej Rady Powiatu Anity Gołosz,  odebrała komisja w składzie: Adam Włoskiewicz – przewodniczący komisji, Wicestarosta; Marek Ruszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Magdalena Kisiel i Sylwia Pietras – Wolska, reprezentujące Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. W odbiorze uczestniczył też przedstawiciel Budromostu, firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego oraz inspektor nadzoru.

 

19724116_1334075143308634_619670107_o.jpg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestuje w obszary wiejskie”

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec- Mirów N.- gr. woj. 
na odcinku w m. Bieszków Dolny” ,mająca na celu ułatwienie dojazdu pojazdów do obiektów użyteczności publicznej (sklep) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec- Mirów N.-gr. woj. 
na odcinku w m. Bieszków Dolny.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

prow_20142020.jpg

 

 

PR.

Opublikowano: 19 lipca 2017 13:11

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 648

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.