Odbudowana droga powiatowa w Zbijowie Dużym

roboty drogowe odebrała komisja: Roman Woźniak, Wicestarosta wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

Droga relacji Szydłowiec – Zbijów Duży w Gminie Mirów była w złym stanie technicznym spowodowanym głównie intensywnymi opadami deszczu w tym rejonie. Aby zniwelować zagrożenie dla poruszających się pojazdów, powiat szydłowiecki w bieżącym roku wyremontował drogę uzyskując dofinansowanie w 80% z rezerwy celowej budżetu państwa od Wojewody Mazowieckiego.

 

W ramach zadania pn: Odbudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży na odcinku od km 4+270 do km 5+870 o długości 1,6 km wraz z przepustem w km +385” wykonano roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię, pobocza oraz remont przepustu.  Zadanie oficjalnie dnia 09 grudnia 2016r. odebrała komisja: Roman Woźniak, Wicestarosta wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego przy udziale Macieja Stefańskiego Inspektora Nadzoru oraz Andrzeja Stolarczyka przedstawiciela wykonawcy zadania firmy Budromost Starachowice.
W odbiorze udział wzięli także Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz oraz Członek Zarządu Karol Siebyła.

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANE Z:

PROGRAMU WOJEWODY MAZOWIECKIEGO PN. USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

 

ZADANIE REALIZOWANE W 2016 ROKU PRZEZ POWIAT SZYDŁOWIECKI

KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI  360 428,00 ZŁ

KOSZT CAŁOŚCI ZADANIA 456 103,19 zł

 

PR.

Opublikowano: 29 grudnia 2016 08:27

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 1702

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.