Nową drogą Chlewiska – Aleksandrów

zmodernizowana droga

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, zarówno pieszych, kierowców samochodów oraz rowerzystów, Powiat Szydłowiecki wciąż modernizuje drogi, których jest ustawowym zarządcą.

W listopadzie dokonano odbioru przebudowanej drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska- Aleksandrów. Wartość zadania to prawie 2 mln zł To główna droga przebiegająca przez Chlewiska, która łączy bezpośrednio dwa powiaty: szydłowiecki oraz konecki. Ma ona znaczenie strategiczne. Jest m.in. alternatywną drogą dla dróg krajowych  i wojewódzkich w razie ich nieprzejezdności.

W ramach inwestycji drogowej w Gminie Chlewiska wykonano nową nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza, zbudowano ciąg pieszo - rowerowy, zjazdy indywidualne do posesji, parking, zatoki postojowe. Ponadto zbudowano i wyremontowano przydrożne rowy, zamontowano progi zwalniające oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Rozdział ruchu pojazdów mechanicznych od ruchu pieszego i rowerowego, czy przebudowa zatoki postojowej przy szkole, wpłynie niewątpliwie na bezpieczeństwo i zapewni wyeliminowanie wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Ważnym elementem inwestycji jest też przebudowa obiektu mostowego wraz z regulacją cieku. Wyeliminuje to występujące podtopienia posesji i budynków.

Inwestycja zrealizowana przez Powiat Szydłowiecki w ramach Programu rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wykonawcą robót była firma Skanska wyłoniona w ramach procedury przetargowej. 

 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4004W CHLEWISKA- ALEKSANDRÓW NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+538,00 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”

 

ZADANIE DOFINANSOWANE Z:

PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

 

ZADANIE REALIZOWANE W 2016 ROKU PRZEZ POWIAT SZYDŁOWIECKI

KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI  962 410,00 zł

KOSZT CAŁOŚCI ZADANIA 1 924 821,06 zł


PR.

Opublikowano: 12 grudnia 2016 13:48

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1926

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.