Samochód dla placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach

symbol osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łaziskach wkrótce zyska samochód osobowy 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

     Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych umożliwi dowóz dzieci m. in. do Szkoły Specjalnej w Skarżysku-Kamiennej w której są kształcone, Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Kielcach i Pińczowie (Radom nie posiada lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży), domów rodzinnych w celu utrzymania kontaktu z rodzicami naturalnymi (biologicznymi), a także sprawny dojazd do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu, uczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych.

     Zakup specjalnego samochodu podyktowany jest położeniem miejscowości Łaziska, która nie posiada regularnej komunikacji autobusowej, oraz tym, że placówka o której mowa nie posiada żadnego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


PR.

Opublikowano: 29 listopada 2016 08:27

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1440

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.