W Sierpcu rozpoczyna się KONWENT POWIATÓW

Sierpc

 

W czwartek rozpoczyna się w Sierpcu Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego.


W dwudniowym spotkaniu poświęconemu tematom społecznym i drogowym wezmą udział starostowie powiatów i prezydenci miast na prawach powiatów.

Pierwszym z prelegentów będzie wiceprzewodniczący Konwentu - starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, który w obszarze wymiany dobrych praktyk przybliży zagadnienie transportu ponadnormatywnego na drogach lokalnych. Następnie zaplanowano wystąpienie zastępcy komendanta Policji w Płocku nadkom. Zbigniewa Mikołajczyka.

Sylwester Dąbrowski, I wicewojewoda mazowiecki podejmie tematykę domów pomocy społecznej oraz powiatowych zespołów orzekania o stopniu niepełnosprawności. W obrębie tego zagadnienia głos zabierze także Wiesława Kacperek-Biegańska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

W drugiej części zaplanowano wystąpienie marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,   wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewy Orzełowskiej oraz naczelnika Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Czesławy Kunkiewicz-Waligóry.

Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski poruszy zagadnienie działalności ludowych zespołów sportowych na terenie powiatów województwa mazowieckiego, a dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki podejmie temat Programu Obszarów Wiejskich i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z kolei problematykę nowych propozycji zamian w ustawie zdrowotnej poruszy dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Gonczaruk.

Obrady zakończą się podjęciem stanowisk Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego.

 

a.KS

Opublikowano: 16 czerwca 2016 10:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1587

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.