Otwarcie wystawy czasowej Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

plakat informacyjny

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na otwarcie wystawy czasowej Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie . Wydarzenie uświetni koncert Zespołu Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu FLORIPARI

2 czerwca 2016 r. (czwartek) , godz. 16.00,  siedziba MLIM - Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, ul. Gen. J. Sowińskiego 2

 

Rozwój samodzielnej muzyki instrumentalnej inicjujący proces jej integrowania z kulturą humanistyczną sprzyjał rozwojowi i popularyzacji muzyki, która odgrywała ważną rolę w życiu dworów królewskich, arystokratycznych i bogacącego się mieszczaństwa. Znalazło to odbicie także w malarstwie europejskim doby baroku, coraz liczniej ukazującym instrumenty muzyczne w scenach muzykowania, scenach mitologicznych, alegorycznych i martwych  naturach. W XVII stuleciu relacja pomiędzy ikonografią a organologią staje się szczególnie wyraźna. Na płótnach malarzy instrumenty przedstawiane są z dużą starannością, co pozwala na ich identyfikację, porównanie z obiektami zachowanymi po dziś w zbiorach muzealnych. Pomaga także prześledzić ewolucję instrumentów, sposoby gry na nich, konteksty w których funkcjonowały, zwraca także uwagę na ich znaczenie symboliczne.

Przygotowana przez muzeum szydłowieckie wystawa czasowa Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie ukazuje temat na przykładzie kilkunastu obrazów autorstwa wytrawnych mistrzów pędzla, z których kilka stanowi trzon warszawskiej kolekcji malarstwa europejskiego. Są to obrazy pochodzące głównie z Flandrii, Holandii i Włoch.Uzupełnieniem wystawy są przedstawiające muzyczny temat dwa obrazy XIX-wiecznych autorów: włoskiego i belgijskiego. O atrakcyjności ekspozycji decydują nie tylko ranga, uroda i dekoracyjność prezentowanych dzieł, ale także jej walory instrumentologiczne. Zwiedzający podziwiając kunszt artystyczny malarzy poznaje także dawne, a mało dziś znane instrumentarium muzyczne, takie, jak: arcylutnia, viola da gamba, teorba, cytara, surdynka czy wirginał. Uzupełnieniem wystawy są informacje zawarte w multimediach. Wystawie towarzyszy katalog.  

  Serdecznie zapraszamy.

Aneta Oborny

kurator wystawy

PR.

Opublikowano: 30 maja 2016 10:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 724

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.