Dotacje dla NGO


Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wręczył 26 umów dotacji dla NGO-sów realizujących działania w sferze zadań publicznych.

Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną odbyło się 24 lutego.

Powiat Szydłowiecki w bieżącym roku przeznaczył kwotę 45 000 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz kwotę 12 000 zł. na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego umowy otrzymali:

 • Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Oronka” w Orońsku,
 • Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gryfia Mirów” w Bieszkowie Dolnym,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Hubal” w Chlewiskach,
 • Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”,
 • Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”,
 • Akademia Piłkarska „Gryfia” w Mirowie,
 • Klub Sportowy „Trójmiasto” z Majdowa,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Olipm” przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, 
 • Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus przy PG nr1 i PSP nr2 w Szydłowcu,
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „Viktoria” w Szydłowcu,
 • Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska „Mushin” Honbu Dojo Szydłowiec,
 • Klub Sportowy „Alternatywa” w Szydłowcu,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Granica” przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu,
 • Rodzinna Akademia Sportu z siedzibą w Szydłówku,
 • Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe,
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu,
 • Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie,
 • Stowarzyszenie Samorządowo-Gospodarcze w Szydłowcu,
 • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

oraz:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawach Rządowych,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewiskach,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu,
 • Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturalnych „STREFA JP2”,
 • Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Sadku,
 • Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lipienice Górne i Nowy Dwór.

 

Z przyznanych środków skorzystają nie tylko zainteresowane organizacje, ale przede wszystkim mieszkańcy powiatu szydłowieckiego, gdyż w ramach konkursowych zadań odbywać się będą m.in.: lekcje nauki pływania, zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia, treningi, turnieje, pikniki strażackie, przeglądy kronik oraz zespołów folklorystycznych.


a.KS

Opublikowano: 29 lutego 2016 08:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1575

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.