Sesja Rady Powiatu

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki dziękuje komendantowi Jarosławowi Popczyńskiemu za dotyc

Kolejna sesja Rady Powiatu odbyła się 10 lutego br. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Anita Gołosz.

Przed rozpoczęciem obrad Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu, podinsp. Jarosław Popczyński poinformował radnych o przeniesieniu i objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu z dniem 12 luty br.

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki żegnając komendanta, wyraził ogromne uznanie za dotychczasową ponad 5 letnią współpracę i życzył mu sukcesów w nowo objętej placówce.

Pierwszym punktem sesji było przedstawienie przez Starostę Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, informacji o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu oraz o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.

Następnie Bronisław Uciński zapoznał radnych z informacją dotyczącą realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za okres 2015r.

Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok przedstawił dyrektor Tadeusz Piętowski. Informacja obejmowała m.in.: strukturę bezrobocia, współpracę z pracodawcami i jednostkami szkolącymi, poziom i strukturę wydatków w zakresie Funduszu Pracy. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy  za 2015 rok zaprezentował przewodniczący Paweł Górlicki.

Radni wysłuchali również sprawozdań z działalności Komisji Stałych i Rady Powiatu, oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Następnie Radni Powiatu w Szydłowcu uchwalili uchwały w sprawach:

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szydłowiec, zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, zmian   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Szydłowieckiego  na  lata 2016 – 2021, zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

PR.

Opublikowano: 15 lutego 2016 15:04

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1065

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.