Wojewoda zaktualizował plan działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

logotyp Państwowego Ratownictwa Medycznego

W związku z licznymi enuncjacjami medialnymi i zapytaniami w sprawie działania Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarząd Powiatu informuje:

            System Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego działa na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę i zatwierdzanego przez  Ministra Zdrowia. Zarząd Powiatu oraz żaden z  członków Zarządu nie wnioskowali o likwidację lub przekwalifikowanie Zespołów Specjalistycznych  Ratownictwa Medycznego.

            Sporządzany przez Wojewodę projekt aktualizacji działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego obejmował m.in. przekwalifikowanie ośmiu specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) na podstawowe, w tym trzech w rejonie operacyjnym 14-03 Radom w miejscowościach: Nowe Miasto nad Pilicą, Żyrardów, Szydłowiec.

            Jak wynika z uzasadnienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  „zmiany podyktowane są potrzebami w zakresie zwiększenia potencjału Zespołów Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym 14-03 Radom. Obecna liczba zespołów staje się nie wystarczająca dla zapewnienia ustawowych parametrów czasu dotarcia  Zespołów Ratownictwa Medycznego  na miejsce zdarzeń określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  Ponadto odnotowywane są coraz większe problemy z zapewnieniem obsady lekarskiej w zespołach specjalistycznych, gdzie w efekcie na Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego nakładane są przez NFZ kary finansowe z uwagi na niezapewnienie realizacji umowy. Jedynie zwiększenie liczby  zespołów pozwoli na poprawę czasów dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego do miejsca zdarzenia”.

            Stanowisko Wojewody podzielił Dyrektor SPZZOZ w Szydłowcu uznając, że „…przekształcenie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w podstawowy nie wpłynie negatywnie na zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego i obniżenie dostępności oraz jakości świadczeń medycznych w naszym rejonie”. Zadeklarował jednocześnie podjęcie działań w zakresie utworzenia dodatkowej jednostki  ratownictwa medycznego.

            Na podstawie przedstawionych powyżej argumentów Starosta nie wniósł uwag do aktualizacji planu działania Systemu Ratownictwa Medycznego w wersji sporządzonej przez Wojewodę, wnioskując o utworzenie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego  w Orońsku.

            Zarząd Powiatu w Szydłowcu uznaje za zasadne dążenie Wojewody do zwiększenia liczby podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w celu zapewnienia  ustawowych parametrów czasu dojazdu do miejsca zdarzenia.  Powyższe działania i opinie Zarząd aprobuje i uznaje  potrzebę utworzenia dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Orońsku.


I.P.S. 

Opublikowano: 19 sierpnia 2020 08:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 259

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.