Kolejne zabytki zostaną odrestaurowane

Harmonia ręczna trzyrzędowa 24-basowa, Gębarski S., Żyrardów, woj. mazowieckie, 2. ćwierć XX

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu, oraz Gmina Szydłowiec przeprowadzą prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury Ziemi Szydłowieckiej możliwe są, po raz kolejny, za sprawą przyznanego dofinansowania ze środków powiatu.

 

Kwoty dotacji zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej obejmującej inwentaryzację i ocenę stanu zachowania drzewostanu fragmentu parku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, na prace konserwatorskie ludowych instrumentów muzycznych, w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach na prace remontowo – konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych z kamienia - naw bocznych: południowej i północnej oraz ściany szczytowej nad portykiem kościoła – etap I (ściana szczytowa), w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu   z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy kamiennym nagrobku Felicji (nazwisko nieczytelne) oraz kamiennej płycie nagrobnej Aleksandra Łorczenko na cmentarzu parafialnym w Szydłowcu, oraz  z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy pomniku Tadeusza Kościuszki, zlokalizowanym na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

 

Efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy wymienionych zabytkach poznamy późną jesienią.Powiat Szydłowiecki przekazał dofinansowanie m.in. na na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy pomniku Tadeusza Kościuszki, zlokalizowanym na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

 

Park w Orońsku, fot. CRP

 


I.P.S.

Opublikowano: 03 sierpnia 2020 14:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 226

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.