Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu uczy – kształci – egzaminuje

Do egzaminu z kwalifikacji AV.15 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich przystąpiło 15 uczniów

Kolejna grupa absolwentów po trzyletniej edukacji w Branżowej Szkole I Stopnia przystąpiła do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z części praktycznej.

      Egzaminy odbyły się w dniach 29.06. – 01.07.2020 w Ośrodku Egzaminacyjnym w Centrum Kształcenia oraz ZS im. KOP w Szydłowcu.

      Do egzaminu z kwalifikacji AV.15 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich przystąpiło 15 uczniów w tym: 4 uczniów z Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia przy CKZiU, 10 uczniów z Zespołu Szkół im. KOP, oraz 1 uczeń z Nowego Miasta nad Pilicą.

      Natomiast z kwalifikacji TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów (kucharz) przystąpiło 4 uczniów z Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Egzamin odbywał się z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa i przestrzegania procedur walki z COVID – 19.

Potwierdzeniem pozytywnie zdanego egzaminu będzie dyplom z kwalifikacji zawodowych w zawodzie: stolarz i kucharz.

      Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25 kwietnia uczniowie mieli możliwość za ich zgodą lub rodziców, korzystać z konsultacji i zajęć praktycznych przed egzaminem na pracowniach, co pozytywnie przełożyło się na wykonanie zadań egzaminacyjnych.

     Pomimo okresu zdalnego nauczania nasi uczniowie wraz z kadra Pedagogiczną bardzo dobrze poradzili sobie z realizacją podstawy programowej.  Edukacja odbywała się on-line na komunikatorach  społecznościowych,   platformie edukacyjnej oraz na stronie internetowej CKZiU.

      Od 01.09.2020r Placówka powiększa ofertę  edukacyjną o nowopowstałe pracownie, sale i gabinety w budynku po byłej Powozowni Warsztatów Szkolnych. Dzięki wsparciu organu prowadzącego oraz środków unijnych, uczniowie będą mogli się uczyć w klasach wyposażonych w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy w tym też  rehabilitacyjny.

     Serdecznie zapraszamy do naszej Placówki uczniów klas Szkoły Podstawowej 1-8, Publicznej Szkoły Branżowej I Stopnia, Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

     Fachowa kadra nauczycieli i specjalistów jest atutem naszej Placówki a nabyte przez uczniów umiejętności pozwolą im samym odnaleźć się na rynku pracy jak i w środowisku społecznym.

Pełna oferta edukacyjna dostępna na stronie CKZiU.I.P.S.

Opublikowano: 06 lipca 2020 08:30

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 266

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.