SZKOŁY SPECJALNE PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SZYDŁOWCU ZAPRASZAJĄ

budynek CKZiU

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu jest placówką w skład której wchodzą jedyne w powiecie szydłowieckim szkoły specjalne tj.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy I-VIII);

- Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia (kierunki kształcenia: kucharz, cukiernik, stolarz, ślusarz/spawacz, fryzjer);

- Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Nasze Szkoły są przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spektrum autyzmu, z wadami słuchu i wzroku, z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, którzy posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, logopedów, psychologa, rehabilitanta oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dla każdego ucznia dobierane są metody i formy pracy  dostosowane do jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Dla uczniów, którzy nie mogą ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności uczęszczać do szkoły prowadzone jest nauczanie indywidualne, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na terenie szkoły lub w domu.

Warto podkreślić, iż jesteśmy placówką prężnie rozwijającą się. W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole powstały sale rehabilitacyjno – sportowe wyposażone w najwyższej jakości sprzęt, który spełnia wszystkie parametry oraz posiada atesty bezpieczeństwa obowiązujące w placówkach oświatowych. Łączny koszt inwestycji wniósł 55.000 zł. W/ w sale wyposażone są m.in. w: atlas treningowy 4-stanowiskowy, wioślarza magnetycznego, bieżnię elektryczną, orbitrek elektromagnetyczny, rower stacjonarny treningowy poziomy, ławkę treningową dwustronnie regulowaną wraz ze stojakami wolnostojącymi wysokimi z asekuracją, drabinkę gimnastyczną i wiele innych. Ponadto posiadamy stół rehabilitacyjny, poduszki sensomotoryczne, platformy i piłki do balansowania, półkule sensoryczne, piłki do rytmiki oraz sprzęt do rozwijania motoryki małej i dużej. Sale rehabilitacyjno – sportowe są wciąż udoskonalane i doposażone w nowy sprzęt.

Uczniowie Placówki chętnie biorą udział w zajęciach sportowych. Ponadto podopieczni wymagający rehabilitacji ruchowej mają zapewnione zajęcia z fizjoterapeutką. W ramach tych zajęć wykonywane są masaże lecznicze, gimnastyka oraz ćwiczenia z zakresu usprawniania ruchowego.

Zakupienie nowego sprzętu specjalistycznego wzbogaciło możliwość pełnej rehabilitacji naszych podopiecznych. Dzięki temu spełniliśmy oczekiwania rodziców stwarzając odpowiednie warunki nie tylko do edukacji, ale również sportu i rehabilitacji. Biorąc pod uwagę dobro dziecka niepełnosprawnego, jego cały proces kształcenia i wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom rodziców jesteśmy zobowiązani zadbać o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój naszych uczniów. Poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjno - sportowego z pewnością spełniliśmy to kryterium podwyższając standardy kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły mogą nieodpłatnie uczestniczyć w treningach kick boxingu i samoobrony. Zajęcia prowadzone są w odpowiednio dostosowanej sali treningowej przez nauczyciela wychowania fizycznego, wielokrotnego mistrza Polski w tej dyscyplinie sportowej.

Warto nadmienić, iż od nowego roku szkolnego 2020/ 2021 do użytku zostanie oddane nowo wyremontowane skrzydło placówki, w którym będą odbywać się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej klas I – VIII. Atutem naszej szkoły jest przede wszystkim indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem. Dzięki edukacji w mało licznych klasach oraz różnorodności form nauczania dzieci od najmłodszych lat wprowadzane są w świat nauki. Poprzez miłą i przyjazną atmosferę tworzymy poczucie więzi i bezpieczeństwa. Dla każdego ucznia dobierane są metody i formy pracy dostosowane do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.

Powyższa różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różne umiejętności. W naszej szkole dzieci objęte są specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną. Każde ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

W oparciu o to co najlepsze we współczesnej pedagogice specjalnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu tworzy miejsce, w którym dzieci i młodzież czują się dobrze, odnoszą sukcesy i osiągają najwyższy poziom swojego rozwoju.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  od 11 maja 2020 r. w sekretariacie placówki.

Wymagane dokumenty:

ü  orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ü  świadectwo ostatnio ukończonej klasy

ü  podanie o przyjęcie do szkoły

ü  fotografia.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

ul. Kościuszki 39

tel./fax. (48) 617 13 11

www. ckziu-szydlowiec.edu.pl

 

 

 

I.P.S.

Opublikowano: 29 czerwca 2020 11:47

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 411

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.