"Sienkiewicz" przygotowany do matury 2020W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu w tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi 50 abiturientów oraz 7 osób kończących w tej placówce liceum dla dorosłych.

Absolwentów ubiegłych lat, którzy nie zdali egzaminu maturalnego jest zaledwie kilku. Jak zauważa dyrektor szkoły Karol Kopycki, zdawalność matury w szydłowieckim „Sienkiewiczu” od lat jest bardzo wysoka, dlatego niewielu uczniów poprawia ocenę, zazwyczaj 3-4 osoby. Natomiast około 20 osób zadeklarowało ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego i podnieść swoje dotychczasowe wyniki. Chęć ta motywowana jest najczęściej aplikowaniem na renomowane kierunki uczelni wyższych. Wśród wybieranych przedmiotów maturalnych jest więc biologia, chemia, matematyka, język polski i historia.


Od poniedziałku 8 czerwca przed zdającymi trzy pierwsze dni maratonu maturalnego.

Harmonogram egzaminów jest jednak łaskawy. W poniedziałek odbędzie się egzamin pisemny z języka polskiego, we wtorek – z matematyki, a w środę - z języka angielskiego. Następnie egzaminy będą kontynuowane od kolejnego poniedziałku 15 czerwca, z uwagi na  wynikającą przerwę świąteczną (Boże Ciało). Dla szydłowieckich maturzystów godziną rozpoczęcia egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym jest 9:00 lub 9:30. Ta dozwolona w tym roku praktyka, ma na celu zminimalizowani gromadzenia się uczniów przybywających do szkoły i ułatwi zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie reżimu sanitarnego.

W tym roku nie będzie przeprowadzanych obowiązkowych egzaminów ustnych. Wyjątkiem są zdający, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego szkoła jest w pełni przygotowana do przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020. Uczniowie i ich rodzice zostali odpowiednio wcześniej zapoznani z obowiązującymi procedurami.  Członkowie zespołów nadzorujących oraz pracownicy obsługi są przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej – m.in. w maseczki, rękawiczki, a także... w przyłbice wydrukowane we własnym zakresie na szkolnej drukarce 3D. Sale egzaminacyjne przygotowano według zasad i norm bezpieczeństwa – są zdezynfekowane, zaplombowane – czekają na uczniów i  rozpoczęcie egzaminu.   

Wszystkim przystępującym do egzaminów maturalnych życzymy powodzenia, mając nadzieję, że wyniki będą satysfakcjonujące.

Opublikowano: 05 czerwca 2020 17:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 482

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.