Publiczne Szkoły Specjalne w Szydłowcu – jedyna taka placówka w powiecie i okolicy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza nabór!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu istnieje od 2012 roku. Powstało na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego. W skład CKZiU wchodzą, jedyne            w powiecie szydłowieckim, szkoły specjalne tj.:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia,
  • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Nasze Szkoły  są przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim,  ze spektrum autyzmu, z wadami słuchu  i wzroku, z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, którzy podsiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tryflopedagogów, logopedów, psychologa, rehabilitanta oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dla każdego ucznia dobierane są metody i formy pracy  dostosowane do jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Dla uczniów, którzy nie mogą ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności uczęszczać do szkoły prowadzone jest nauczanie indywidualne, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na terenie szkoły lub w domu. 

W naszej szkole, aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów, stosujemy atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno – turystyczne, zajęcia na basenie, dyskoteki, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach sportowych oraz innych formach aktywności.

Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różne umiejętności. W naszej szkole wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną. Każdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Przypominamy, iż zgodnie z zapowiedzą Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 roku nauczyciele wciąż kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania, realizując tym samym podstawę programową w poszczególnych klasach. Dzięki temu, iż Powiat Szydłowiecki skorzystał z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła” nasi najbardziej potrzebujący uczniowie dostali komputery na czas pracy w domu.

Warto wspomnieć również, że możliwe jest już realizowanie dobrowolnych konsultacji dla klas Szkoły Podstawowej (za zgodą rodzica/prawnego opiekuna) oraz zajęć praktycznych dla uczniów III klasy Szkoły Branżowej I stopnia.


 

REKRUTACJA JUŻ TRWA!

Dokumenty Prosimy składać w sekretariacie placówki:

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  • świadectwo ostatnio ukończonej klasy
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • fotografia.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
ul. Kościuszki 39
tel./fax. (48) 617 13 11
www. ckziu-szydlowiec.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/CKZiU.Szydlowiec

Opublikowano: 05 czerwca 2020 09:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1380

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.