Personel DPS w Łaziskach i ZPO w Szydłowcu przebadany w kierunku koronawirusa

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu są zdrowi.

Testy w kierunku koronawirusa wśród personelu, który w trybie całodobowym opiekuje się podopiecznymi, zostały zlecone przez wojewodę mazowieckiego.

Wymazy do badań pracowników DPSu zostały pobrane 9 maja. Wszystkie testy na obecność koronawirusa dały wynik ujemny.

W środę 27 maja badania przeprowadzano wśród personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Kolejowej w Szydłowcu. Wyniki testów wykonanych dla 32 osób, potwierdziły, że personel udzielający pacjentom świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych jest zdrowy.

Obydwie placówki, od chwili ogłoszenia stanu epidemii, działają we wzmożonym reżimie sanitarnym. W trosce o zdrowie pacjentów, pensjonariuszy i personelu wstrzymane zostały odwiedziny. Szczególną obserwacją zostali objęci mieszkańcy DPSu opuszczający budynek w celu dostępności do świadczeń medycznych wykonywanych poza miejscem stałego pobytu. Utrzymywany jest bieżący kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szydłowcu oraz z organem prowadzącym – Powiatem Szydłowieckim.

 

 kpia_20200509_133744.jpg

Opublikowano: 03 czerwca 2020 15:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 471

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.