Ogłoszenie w sprawie XV Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu

O G Ł O S Z E N I E

           

Informuję, że w dniu  23 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Szydłowcu (w systemie korespondencyjnym), na której zostanie przedstawiony Raport o Stanie Powiatu Szydłowieckiego za 2019 rok.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późń. zm.) w debacie nad Raportem o stanie Powiatu mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady zgłoszenie poparte podpisami, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia (art. 7 w/w ustawy).

Informuję, że na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) nie będzie możliwości wzięcia udziału w sesji Rady Powiatu w Szydłowcu.

 

W związku z powyższym radny oraz mieszkaniec, który chciałby zadać pytanie dotyczące Raportu o stanie Powiatu za 2019 r. może wysłać e-mail z zapytaniem na adres e-mail: przewodniczacy_rady@szydlowiecpowiat.pl  do dnia 22 czerwca 2020 r.

 

 

               Przewodniczący

           Rady Powiatu w Szydłowcu 

                Roman Woźniak

Opublikowano: 02 czerwca 2020 10:26

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Zawiadomienie [173.41 KB]

Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu [470.03 KB]

Raport o stanie Powiatu Szydłowieckiego [15.25 MB]

Zgłoszenie [58.54 KB]

Wyświetleń: 360

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.