Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich zabytków

W 2019 roku, w ramach konkursu, zostały dofinansowane m.in. prace konserwatorskie rzeźby plenerow

Zarząd Powiatu w Szydłowcu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na ten cel przeznaczono kwotę 60 000 zł. O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Szczegółowe informacje dotyczące pozyskania dotacji, wraz z wnioskiem, znajdują się zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu: www.szydlowiecpowiat.pl.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu). 

 

I.P.S.

Opublikowano: 27 maja 2020 11:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 377

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.