OFERTA REKRUTACYJNA: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu

Ogólna charakterystyka klas dla absolwentów klas ósmych

 

KLASA 1A – HUMANISTYCZNA

Jeśli lubisz literaturę, kino, teatr ; jeśli jesteś młodym twórcą lub miłośnikiem wszelkich działań artystycznych ; wybierz klasę 1a. Pozwala ona na łączenie zainteresowań historycznych, literackich i politycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania ciekawych zjawisk socjologicznych oraz wydarzeń kultury.
Na podstawie zdobytej wiedzy rozwiniesz swoje umiejętności w komunikacji interpersonalnej. Nauczysz się rozpoznawać i interpretować mechanizmy funkcjonowania kultury masowej i popularnej, a także – kultury wysokiej. Poznasz ruchy etniczne, narodowościowe, religijne oraz skomplikowane procesy globalizacji.

 • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS;
 • nauka języków obcych w grupach o różnym stopniu zaawansowania: język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub język francuski;
 • przedmioty uzupełniające: ratownictwo przedmedyczne, zajęcia artystyczne;
 • dodatkową atrakcją jest projekt: ERASMUS +

Klasa 1a to oferta dla przyszłych studentów filologii polskiej, historii, politologii, prawa, administracji, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, filozofii klasycznej, europeistyki, pedagogiki, psychologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, architektury, historii sztuki, kulturoznawstwa, nauk społecznych.

KLASA POD PATRONATEM UNIWERSYTETU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
KLASA 1B – BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

Jeśli chcesz zgłębiać tajniki przyrody, poznać obecny stan środowiska i przyczynić się do jego poprawy oraz przygotować się do zwiedzania świata i profesjonalnej pomocy innym; j eśli chcesz dostać się na wymarzoną medycynę lub studia jej pokrewne, wybór tej klasy jest właściwy, a dodatkowo rozszerzona matematyka zwiększa liczbę możliwych do wybrania kierunków studiów:

 • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia;
 • nauka języków obcych w grupach o różnym stopniu zaawansowania: język angielski do wyboru język niemiecki lub język francuski;
 • przedmioty uzupełniające: ratownictwo przedmedyczne;
 • dodatkową atrakcją jest projekt: ERASMUS +;
 • zainteresowania można rozwijać poprzez uczestnictwo w:
 • zajęciach warsztatowych,
 • zajęciach laboratoryjnych na wyższych uczelniach,
 • wycieczkach przyrodniczych,
 • ciekawych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych,
 • licznych konkursach,
 • lekcjach w muzeach i ogrodach botanicznych.

Klasa 1b to oferta dla przyszłych studentów analityki medycznej, biotechnologii, dietetyki, fizjoterapii, położnictwa, psychologii, ratownictwa medycznego, weterynarii, medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, rehabilitacji, biologii, chemii, chemii medycznej, inżynierii biomedycznej, chemii przemysłowej, chemii budowlanej.

KLASA POD PATRONATEM BIOCENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ W WARSZAWIE
KLASA 1C – TURYSTYCZNO - JĘZYKOWA

Jeśli masz zdolności językowe, a nauka języków obcych to Twoja pasja, wybierz klasę 1c. J eśli interesujesz się geografią i chcesz poznać świat wykorzystując biegłą znajomość języków obcych, w tej klasie odnajdziesz swoje miejsce.

 • przedmioty rozszerzone: do wyboru język angielski i język niemiecki lub język angielski i język francuski, geografia;
 • nauka języków obcych w grupach o różnym stopniu zaawansowania;
 • przedmioty uzupełniające: ratownictwo przedmedyczne, zajęcia artystyczne;
 • zainteresowania można rozwijać poprzez uczestnictwo m.in. w pozaszkolnych konkursach językowych, warsztatach językowych organizowanych przez Uniwersytet Językowy w Kielcach;
 • dodatkową atrakcją jest projekt: ERASMUS +

Klasa 1c to oferta dla przyszłych studentów marketingu i zarządzania, geodezji i kartografii, filologii angielskiej i niemieckiej, finansów i bankowości, public relations, ekonomii, administracji, turystyki i rekreacji, prawa międzynarodowego, europeistyki, handlu zagranicznego, geografii, stosunków międzynarodowych, politologii, geoinformatyki, hotelarstwa, logistyki, architektury krajobrazu, archeologii.

KLASA POD PATRONATEM UNIWERSYTETU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKLASA 1D – MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA

Jeśli marzysz o studiach informatycznych, matematycznych, architekturze, budownictwie, automatyce, robotyce, budownictwie, elektrotechnice, mechatronice, transporcie lądowym lub morskim, astronomii, to właśnie ta klasa jest dla Ciebie. To klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikachi innych uczelniach technicznych.

 • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka;
 • nauka języków obcych w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania, j. angielski oraz do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski;
 • przedmioty uzupełniające: ratownictwo przedmedyczne;
 • dodatkową atrakcją jest projekt: ERASMUS +

Klasa 1d to oferta dla przyszłych studentów matematyki, informatyki, ekonomii, architektury, telekomunikacji, ekonometrii, elektrotechniki i innych kierunków politechnicznych.

KLASA POD PATRONATEM UNIWERSYTETU IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

 

 


Opublikowano: 27 maja 2020 08:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 197

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.