OFERTA REKRUTACYJNA: Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

W związku z ciążącym na szkołach obowiązkiem związanym z procesem rekrutacji do szkół średnich uczniów kończących w tym roku szkolnym szkoły podstawowe i brakiem możliwości upowszechnienia informacji o ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w kontakcie bezpośrednim, chcielibyśmy przygotować  ósmoklasistów do świadomego wyboru kolejnego etapu kształcenia. Jest to zadanie wyjątkowo trudne w obecnej sytuacji epidemicznej i przy doświadczanych przez wszystkich utrudnieniach organizacyjnych.

Przejście ucznia od nauki w szkole podstawowej do nauki w szkole średniej jest trudnym etapem w życiu młodego człowieka. Podejmując pierwsze decyzje (wybór szkoły, dodatkowych zajęć lekcyjnych, a w konsekwencji zawodu), uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę niezbędną do planowania swojej kariery zawodowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wykonywanie każdego zawodu wymaga od człowieka nie tylko określonej wiedzy, umiejętności, ale także cech, które pozwolą wykonywać zawód z pasją i zgodnie z zainteresowaniami.

Wychodząc naprzeciw zatroskaniu uczniów i rodziców wobec nowych procedur rekrutacyjnych podczas naboru na rok szkolny 2020/2021 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza informuje, że wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz procesu rekrutacji są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. KOP www.zskop.eu  a wniosek o przyjęcie do szkoły można zostawić w specjalnej urnie przy wejściu do placówki, lub przekazać pocztą tradycyjną ewentualnie mailem na adres: sekretariat@zskop.internetdsl.pl

 

Z poważaniem,  
w zastępstwie Dyrektora
Wicedyrektor Anna Gwarekharmonogram.jpg
Opublikowano: 27 maja 2020 08:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 367

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.