Paybynet - płatności internetowe w Geoportalu Powiatu Szydłowieckiego

Informujemy, została uruchomiona możliwość płatności internetowych Paybynet w module udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Geoportalu Powiatu Szydłowieckiego. Online mogą także być realizowane płatności za zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz uwierzytelnienie dokumentów.

Paybynet to  usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.

Wykorzystanie usługi szybkich płatności internetowych Paybynet poprawia wydajność urzędu w zakresie obsługi płatności od klientów i tym samym umożliwia zwiększenie liczby i tempa rozpatrywania spraw. Usługa ta nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów ani ze strony urzędów, ani klientów.

W usłudze Paybynet wszystkie pola niezbędne do wykonania płatności wypełniane są automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych do przelewu. Dzięki temu urząd nie ma problemu z identyfikacją sprawy, której dotyczy transakcja.

Przypominamy, że w połowie kwietnia br., Geoportal  Powiatu Szydłowieckiego zyskał nowe funkcjonalności: możliwość składania wniosków o udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków oraz możliwość składania operatów technicznych w wersji elektronicznej. dla wykonawców prac geodezyjnych.

Więcej informacji na ten temat: http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/172034/geoportal_powiatu_szydlowieckiego__uruchomiono_nowe_funkcjonalno

 

Opublikowano: 04 maja 2020 11:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 487

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.