„Zdalna szkoła”. Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja


Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Tymczasem, Powiat Szydłowiecki skorzystał z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. Dzięki bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 60 000 zł.,

Aby najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie, 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami Powiat Szydłowiecki przekazał do trzech prowadzonych przez samorząd szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

 

naklejki_zdalna.png

 

 

 

Opublikowano: 27 kwietnia 2020 10:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 743

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.