Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego w czasie epidemii

 

Starosta Szydłowiecki przypomina o możliwości skorzystania z darmowej porady prawnej adwokata, radcy prawnego oraz doradcy obywatelskiego. W chwili obecnej takie porady odbywają się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 617-70-96 lub e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

  •  Kto ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane są osobom fizycznym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W tym celu należy złożyć wniosek wraz  z oświadczeniem dostępny pod adresem:

http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/upload/plik,20200317135245,wniosek_o_udzielenie_porady_prawnej_wraz_z_oswiadczeniem.pdf

  • Kto udziela bezpłatnych porad?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat lub radca prawny. Pomoc w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest przez doradcę.

  • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach m.in. w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. Możliwe jest również sporządzenie projektu odpowiedniego pisma, z wyjątkiem pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym i sądowoadministracyjnym. Osoba uprawniona do pomocy może uzyskać projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a także niezbędne informacje o kosztach postępowania. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w szczególności obejmuje porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Ma na celu wsparcie danej osoby w samodzielnym rozwiązaniu jej problemu. Podobnie jak nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie obejmuje również mediację.

  • W jakich spraw można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą prawną lub nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jest bardzo szeroki. Dotyczy on m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Przykładowo osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotycząca dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku.

 

Opublikowano: 27 kwietnia 2020 09:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 283

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.