OGŁOSZENIE Dyrektora ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu informuje, że zgodnie z poleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie Rozporządzenia z dnia 11 marca  2020 r. w dniach 12-25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

W związku z powyższym wszelkie działania z udziałem uczniów są w tym terminie zawieszone.

Zaplanowane działania łącznie z próbnym egzaminem „Matura 2020” będą realizowane w późniejszym terminie.

Sprawy administracyjne będą załatwiane w sekretariacie szkoły na bieżąco.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Mają obowiązek wspierania uczniów w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie należy objąć opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego i udostępniać im niezbędne materiały. W tym celu należy wykorzystać następujące rozwiązania:

 • dziennik elektroniczny
 • strona internetowa szkoły
 • platforma edukacyjna e-Moodle
 • mailing do rodziców lub wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są  e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Drogi Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe, bary, restauracje, kawiarnie, kluby)
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela
 • bądź w stałym kontakcie z nauczycielami przedmiotów poprzez dziennik elektroniczny lub media społecznościowe. Poproś o dodatkowe materiały edukacyjne do samodzielnej pracy
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

 

Drogi Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny
 • nauczyciele będą się kontaktować z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego i portali społecznościowych przekazując materiały do samodzielnej pracy;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!


 

Wszystkie powyższe informacje zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 11 marca 2020 r. oraz przekazane do wiadomości uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dyrektor Szkoły pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami będącymi w gotowości do pracy oraz przekazuje wszystkie informacje uczniom i rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego i mediów społecznościowych.

Opublikowano: 13 marca 2020 14:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 535

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.