Publiczne Szkoły Specjalne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

 

• Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,

• Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia,

• Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

 

Nasze Szkoły  są przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim,  ze spektrum autyzmu, z wadami słuchu i wzroku, z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, którzy podsiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W placówce prowadzone  są różnorodne formy terapii dostosowane do potrzeb uczniów.  Szkoła realizuje wszystkie zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Kadra zatrudniona w placówce - oligofrenopedagodzy, pedagodzy, terapeuci, psycholog,  logopedzi, neurologopeda, reedukatorzy do rewalidacji - posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .

zdjecie_1.jpg

Zajęcia prowadzone są w mało licznych grupach.  Indywidualizacja pracy pozwala na dostosowanie metod i tempa pracy do każdego ucznia.

 

zdjecie_3.jpg

Zajęcia logopedyczne  korygujące wady wymowy i usprawniające komunikację.

 

   dsc_0071_—_kopia.jpg                                          

Rehabilitacja ruchowa- szkoła dysponuje nowoczesną siłownią i profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym. Dzieci i młodzież mogą w bezpieczny sposób rozładować emocje i dbać o kondycję fizyczną.

 

zdjecie_6.jpg

W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wyjazdach na basen i lodowisko

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szczegółową  placówki.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

ul. Kościuszki 39

tel./fax. (48) 617 13 11

www.ckziu-szydlowiec.edu.pl

Opublikowano: 21 lutego 2020 08:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 344

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.