Liceum z 75 letnią historią i tradycją - brzmi dumnie!

erasmus - goście z zagranicy - wymiana młodzieży

Sienkiewicz to szkoła, która idzie z duchem czasów, nieustannie się rozwija podnosząc poziom kształcenia uczniów, stawia na  rozwój i jednocześnie pielęgnuje i kultywuje ponadczasowe wartości takie jak: pracowitość, sumienność, systematyczność, punktualność czy kultura osobista.

W dzisiejszych czasach każdy myśli o przyszłości!Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu jest szkołą przyjazną i bezpieczną dla uczniów i ich rodziców. Nauczyciele kształtują w licealistach postawy, które sprzyjają ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, każdy uczeń otrzymuje wsparcie i możliwość odkrywania i realizacji własnych zainteresowań, pasji.

 Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą nauczycieli, dużym przestronnym budynkiem, w którym klasopracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe, tablice interaktywne i urządzenia multimedialne. Kładziemy   nacisk na poszerzanie naszej bazy dydaktycznej, aby nasi uczniowie czerpali jak najwięcej satysfakcji z urozmaiconych w ten sposób lekcji. Proces edukacyjny wspieramy przez:

  • współpracę z wyższymi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach oraz BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie
  • wyjazdy do teatru, kina, muzeum
  • wyjścia na wystawy i prelekcje
  • udział w konkursach przedmiotowych .

 Uczymy budowania kariery szkolnej oraz dokonywania trudnych wyborów związanych z dalszą edukacją.

Szkoła zapewnia swoim uczniom również bezpieczeństwo. Młodzież jest zdyscyplinowana i uprzejma wobec siebie. Dodatkowym atutem zapewniającym bezpieczeństwo jest monitoring obiektu szkolnego. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki oraz psychologa i pedagoga szkolnego.

Ze szczególną  troską pielęgnujemy tradycje naszej szkoły, do których należą: udział młodzieży w Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich, uroczyste ślubowanie uczniów klas 1 w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, wycieczki, akademie okolicznościowe, Studniówka organizowana w murach szkoły.

To wszystko procentuje, bo nasi absolwenci podejmują dalszą naukę na renomowanych uczelniach w całej Polsce. Wielu otrzymuje indeks na wymarzoną uczelnię jeszcze przed maturą, dzięki uczestnictwu w rożnych olimpiadach i konkursach.  Są  to ludzie  kreatywni i przedsiębiorczy, wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym, są mądrymi odbiorcami i użytkownikami mediów, podejmują samodzielne inicjatywy oraz wiedzą jak pracować w zespole.

 

Realizowane projekty i programy:

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej  - projekt finansowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły.

Zielone informatyczne garnizony to pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej. Intencja "Informatycznych zielonych garnizonów" zakłada, że dobrze wykształceni informatycy, po zrobieniu matury mogą zostać pracownikami wojska. W ten sposób w przyszłości, nawet ze swojego miejsca zamieszkania, będą mogli pracować zdalnie - przez internet, jako wysokiej klasy specjaliści od cyberprzestrzeni.                                   

WF z klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Podejmowane działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program studiów został stworzony z myślą o wszystkich osobach, pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w trybie samokształcenia w otwartym systemie kształcenia ustawicznego. Program adresowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z informatyką jak również do tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z tego zakresu.

OIE KURSOR to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Jest skierowany do całej społeczności szkolnej - uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół. Ma za zadanie wsparcie procesu bezpiecznego   i efektywnego wykorzystywania nowych technologii w szkole, a także podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Powszechna Nauka Pływania - w ramach godzin wych. fiz. uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach nauki pływania na pływalni Delfin w Radomiu. Uczniowie biorący udział w projekcie pod okiem instruktorów szlifują swoje umiejętności pływackie świetnie się przy tym bawiąc.

Dzień Przedsiębiorczości -  celem  tego programu jest przybliżenie młodzieży specyfiki wybranego przez nich zawodu, zdobycie wiedzy na temat kwalifikacji   i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji, czy zauważenie oraz zrozumienie związku między wykształceniem a karierą zawodową. Firmy, jak i instytucje mają możliwość zdobycia uznania, budowania dobrych relacji z lokalną społecznością,  pozyskiwania potencjalnych pracowników oraz  partnerów biznesowych, czy satysfakcji   z pomocy młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej ich  dalszego rozwoju.

Warsztaty językowe organizowane przez Fundację Euroweek, które rozwijają   u uczniów umiejętności autoprezentacji, pracy w grupie, odnajdywania się na współczesnym rynku pracy oraz liderstwa.

 

 

Opublikowano: 06 lutego 2020 09:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 368

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.