NAUKA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA. Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze realizatorem rocznego zadania publicznego.

nauka pływania - uczniowie CKZiU w Szydłowcu

Powszechna nauka pływania w Powiecie Szydłowieckim to projekt, który ma na celu prowadzenie systematycznych zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki. Grupę docelową stanową uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Raz w tygodniu, około 60-70 uczniów z wyżej wymienionych szkół, dowożonych jest na basen w Skarżysku- Kamiennej, gdzie profesjonalni trenerzy prowadzą szkolenie dostosowane do umiejętności uczestników programu. Zadanie realizowane jest przez cały rok - od stycznia do grudnia 2020 r., z wyłączeniem ferii zimowych, okresu wakacyjnego i innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Każdy uczeń uczestniczy w jednej godzinie lekcyjnej nauki pływania tygodniowo.

Jednym z rezultatów realizacji zadania publicznego jest propagowanie wśród uczniów sportu pływackiego, promowanie uzdolnionych sportowo oraz prozdrowotna aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży.

W wyniku cyklu treningowego młode pokolenie podniesie umiejętności pływackie pozwalające na wzrost bezpieczeństwa podczas przebywania nad zbiornikami wodnymi. Realizowane działanie pozwala na rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz na kształtowanie wśród młodzieży umiejętności stawiania sobie określonych celów i konsekwentnego dążenia do ich osiągania, opartego o zasady współzawodnictwa fair-play.

 

Opublikowano: 21 stycznia 2020 08:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 360

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.