DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Jak przebiegały powiatowe obchody? Zobacz i przeczytaj


14 października, na pamiątkę ustanowienia w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, obchodzone jest święto polskiej oświaty – Dzień Edukacji Narodowej. W szkołach to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, popularnie zwany Dniem Nauczyciela.

Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki, uroczyście obchodzili swoje święto 15 października. Okolicznościowe spotkanie, odbywające się w tym roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, poprowadził dyrektor szkoły Karol Kopycki. Na zaproszenie Starosty Szydłowieckiego, w uroczystości  - oprócz grona pedagogicznego - udział wzięli emeryci szkolnictwa, pracownicy administracji, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych oraz urzędów i instytucji wspierających oświatę.

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki zwracając się do nauczycieli, podkreślił:  - Reprezentujecie Państwo szczególną grupę społeczną i zawodową, wrażliwą na przekaz słowa… W tym szczególnym dniu, stajecie się adresatami kierowanych życzeń i życzliwości. Życzę, aby codzienna praca przynosiła satysfakcję ze służby pedagogicznej i dawała poczucie ważności wykonywania zawodu. Przypomniał także, że w powinszowaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, skierowanym za pośrednictwem prasy i Internetu, posłużył się  cytatem z nauczania Jana Pawła II: „Są ludzie, którzy mają serca ze złota – wszystko co czynią jest odbiciem ich serdeczności.”  - Życzę – mówił starosta, zwracając się do nauczycieli, pedagogów i wychowawców – aby ta serdeczność, jak najczęściej Was otaczała. Korzystają już z tego nestorzy szydłowieckiej edukacji, obecni na tej uroczystości. Dziękując emerytom szkolnictwa za przybycie na spotkanie, starosta zaznaczył:  - Mam nadzieję, że po latach nauczycielskiego trudu, towarzyszy Państwu przekonanie dobrze spełnionego obowiązku i wdzięczność pokoleń.

Uzupełnieniem życzeń były przyznane dyrektorom i nauczycielom Nagrody Starosty Szydłowieckiego - za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Głos zabrał także ks. Marek Kucharski, szydłowiecki proboszcz. Przypomniał, że w święto edukacji wspominamy swoich nauczycieli, wychowawców, także tych, których pośród nas już nie ma… Na pytanie „czego życzyć obecnym pedagogom?”, odparł:  Życzę, abyście pomagali młodym ludziom odpowiedzieć na wiele trudnych pytań, wtedy kiedy nie maja się do kogo zgłosić. I życzę Wam – Profesorom (bo tak nazywaliśmy swoich nauczycieli, za moich czasów w szkole średniej), żeby Wasi uczniowie, w przyszłości mówili „to jest moja Pani Profesor, to jest mój Pan Profesor, a Wy,  żebyście ze wzruszeniem i z dumą mówili „to jest mój Uczeń, to jest moja Uczennica”.

Życzenia w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowała Emilia Siudak, prezes szydłowieckiego oddziału ZNP. W swojej wypowiedzi zawarła myśl, by ścieżki nauczycielskiej kariery zawodowej były usłane różami, a wyzwania współczesnego systemu oświaty, nie utraciły zapału wśród pedagogów.  

Powiatowe obchody Dnia Nauczyciela, były okazją by dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki – Elżbieta Szymańska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu), Maria Michajłow (Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu), Sławomir Drabik (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu) i Karol Kopycki (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu) uhonorowali nagrodami wybranych pedagogów i nauczycieli za trud pracy i rozwijanie zainteresowań wśród uczniów.

Z programem artystycznym dla nauczycieli wystąpiła młodzież licealna pod kierunkiem Zdzisława Bąka. Jak zauważył dyrektor szkoły Karol Kopycki, występ był malowany słowem i piosenką oraz wzbogacony humorem i sugestiami co do mody konwencjonalnej nauczycieli, postrzeganej przez pryzmat nauczanego przedmiotu. Wszelkie podobieństwo co do osób, było przypadkowe, ale wzbudziło, wśród publiczności wiele uśmiechu i porozumiewawczych spojrzeń…

 

Opublikowano: 25 października 2019 08:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 907

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.