POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP. Konkurowały drużyny kobiece, męskie i młodzieżowe.



18 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu szydłowieckiego, w tym cztery  drużyny żeńskie i cztery zespoły młodzieżowe, wzięło udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w sobotę 21 września w Orońsku.

Do szczebla powiatowego zakwalifikowały się jednostki wyłonione w eliminacjach gminnych. W grupie „A”  (męskie druzyny) wstąpili strażacy z OSP Wola Lipieniecka i OSP Nowy Dwór (gm. Jastrząb), OSP Mirów i OSP Rogów (gm. Mirów), OSP Szydłowiec i OSP Majdów (gm. Szydłowiec), OSP Chlewiska i OSP Budki (gm. Chlewiska), OSP Orońsko i OSP Dobrut (gm. Orońsko). Kobiece drużyny pożarnicze w grupie „C” reprezentowały druhny z OSP Wola Lipieniecka, OSP Nowy Dwór, OSP Majdów i OSP Chlewiska. W młodzieżowych zawodach sportowo-pożarniczych w szranki stanęli chłopcy i dziewczęta z OSP Orońsko i OSP Majdów.

Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach: w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniu bojowym.

Widowiskowa dla publiczności konkurencja, tzw. „bojówka”, rozgrywana przy dźwiękach syren, polegała na rozłożeniu linii ssawnej, zbudowaniu linii głównej składającej się z dwóch odcinków W-75, zbudowaniu dwóch linii gaśniczych (po dwa odcinki W-52 każda), uruchomieniu motopompy i zassaniu wody, a w rezultacie - podanie dwóch prądów wody ze stanowisk gaśniczych i przewrócenie pachołków.

Zawodnicy podczas tej konkurencji noszą na ubiorach specjalne symbole, określające pełnioną funkcję. Drużyny złożone z dowódcy, przodownika roty I i pomocnika, przodownika roty II i pomocnika, rozdzielaczowego, łącznika oraz mechanika wykonywały ćwiczenie bojowe średnio w granicach nieco poniżej 60 sekund. Najlepsza drużyna męska - OSP Chlewiska ukończyła zadanie z czasem 43,95 sekundy, a kobieca – OSP Majdów w czasie 49,9 sekundy (video).

 


Rywalizacja była wyrównana, co świadczy, że strażacy ochotnicy dbają o przygotowanie kondycyjne, tym samym potwierdzają swoją mobilność. Rezultaty zaciętej zmagań przedstawiają się następująco:

Wśród mężczyzn:
I miejsce - OSP Chlewiska,  
II miejsce – OSP Nowy Dwór,
III miejsce – OSP Wola Lipieniecka.

Wśród kobiet:  
I miejsce -  OSP Majdów,  
II miejsce – OSP Chlewiska,
III miejsce OSP Wola Lipieniecka.

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wystartowali zawodnicy w wieku 12-16 lat. Młodzież zwinnie radziła sobie w „rozwinięciu bojowym” z użyciem hydronetek, rozpoznawaniem przyrządów i armatur oraz wiązaniem węzłów. Na podium stanęli odpowiednio: chłopcy i dziewczęta z MDP w Orońsku oraz  chłopcy i dziewczęta z MDP w Majdowie.

Konkurencje sportowo-pożarnicze nadzorował zespół sędziów powołany przez Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu. Organizatorami wydarzenia byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Opublikowano: 25 września 2019 13:26

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 481

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.