Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

16 września 2019 r ukonstytuowała się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wręczył akty powołania do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2019-2023 pięciu osobom, powołanym spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. W gronie tych osób znaleźli się: Maria Wanat (wybrana przewodniczącą Rady), Wioletta Dwornik (zastępca przewodniczącej), Wioletta Tusińska (sekretarz) oraz Bogusław Bartczak i Jarosław Basiak.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest opiniodawczo-doradczym organem, a do jej zakresu działania należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizowanie ich praw. Rada opiniuje projekty powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ocenia ich realizację. Opiniuje także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Kadencja rady trwa cztery lata. 

W spotkaniu powołującym nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych udział wzięli także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu: dytektor PCPR Maria Michalska i kierownik Zespołu ds. Osób Niepełniosprawnych Julian Włodarczyk.

 

 


Opublikowano: 16 września 2019 14:15

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 656

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.