Europejskie praktyki szansą na sukces!

Uczniowie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, pomimo wakacji, z dużą dbałością o rozwój wykorzystują swój wolny czas.

Szkoła, od wielu lat stwarza możliwość uzupełnienia programu nauczania poprzez zagraniczne praktyki. Z tego przywileju w tym roku szkolnym skorzystało ponad 40 uczniów.

- Cieszy fakt, że nasza młodzież odnajduje się na rynkach europejskich, prezentuje dużą kreatywność, otwartość, ambicje i umiejętności – zaznacza dyrektor ZS im. KOP Maria Michajłow.

Informatycy, stolarze i kucharze stanowią wizytówkę naszego szkolnictwa zawodowego. W trakcie 4-tygodniowego kursu w Lizbonie - stolicy Portugalii, podnoszą swoje kompetencje zawodowe i językowe. Wolny czas przeznaczają na wzbogacanie osobowości, rozszerzanie światopoglądu, poznawanie trendów i czerpanie z bogactwa europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Opublikowano: 11 lipca 2019 12:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 247

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.